Trang chủ Life Mỗi buổi sáng tôi làm những gì được bảo, vậy tôi là...

Mỗi buổi sáng tôi làm những gì được bảo, vậy tôi là ai?

Mỗi buổi tối tôi được bảo sẽ làm gì; Mỗi buổi sáng tôi làm những gì được bảo. Bạn đoán được tôi là ai không?

Đáp án: Tôi là đồng hồ báo thức.

Nguồn: Hà Hoa