Trang chủ Science Nếu nhìn được, người ngoài hành tinh nhìn thấy gì ở Trái...

Nếu nhìn được, người ngoài hành tinh nhìn thấy gì ở Trái đất?

Giả sử những người ngoài hành tinh sống cách chúng ta hàng triệu triệu năm ánh sáng có thể thấy được Trái đất, khi đó họ sẽ thấy gì?

Theo các nhà khoa học thuộc trang The Naked Scientists, nếu người ngoài hành tinh sống cách chúng ta hàng triệu năm ánh sáng, chẳng hạn như ở thiên hà Andromeda (thiên hà gần chúng ta nhất và cách chúng ta vài triệu năm ánh sáng) thì những gì mà hiện tại họ nhìn được có thể là những sinh vật tiền sử đang đi vòng quanh trái đất.

Nguyên nhân là tín hiệu ánh sáng mà họ nhận được phải di chuyển tới hàng triệu năm mới tới được thiên hà Andromeda và khi đó nó chỉ chuyển tải hình ảnh của Trái đất cách đây vài triệu năm.

Nguồn: The Naked Scientists