Trang chủ Science Nguyên lý của món đồ chơi kỳ thú

Nguyên lý của món đồ chơi kỳ thú

Món đồ chơi này thịnh hành trên thế giới từ những năm 1970.

Nguyên lý hoạt động của nó: Thế năng trong sợi dây thun được chuyển thành động năng và thế năng hấp dẫn để sinh ra các chuyển động có tính chu kỳ với viên bi ở cuối sợi dây.

Nguồn: Physicsfun