Trang chủ Life Nhiễm sắc thể Y ra đời từ nhiễm sắc thể X?

Nhiễm sắc thể Y ra đời từ nhiễm sắc thể X?

Bạn đã bao giờ đọc hay nghe về điều này?

Theo cuốn 10 vạn câu hỏi vì sao do Nhà xuất bản Giáo dục ấn hành, ngày xưa, khi động vật có vú – tiến hóa từ động vật bò sát – vừa mới xuất hiện trên Trái đất, nó chưa có nhiễm sắc thể, mới chỉ có gene giới tính. Và giới tính của phôi thai được xác định dựa vào nhân tố môi trường như nhiệt độ… Điều này tạo ra các cá thể đồng thể đực hoặc cái.

Khoảng 300 triệu năm trước, nhiễm sắc thể X của giới tính con người bị khiếm khuyết. Khiếm khuyết này không những không được khôi phục mà ngày càng trở nên trầm trọng hơn khiến gene trên nhiễm sắc thể X mất đi nhiều. Cuối cùng nhiễm sắc thể X ngắn lại và thành nhiễm sắc thể Y.

 

Nguồn: 10 vạn câu hỏi vì sao - NXB Giáo dục