Trang chủ Life Nhiệt độ nước bể bơi có thực thấp hơn nhiệt độ không...

Nhiệt độ nước bể bơi có thực thấp hơn nhiệt độ không khí?

Vì sao chúng ta cảm thấy nước bể bơi lạnh dù nhiệt độ của nó cao hơn nhiệt độ môi trường?

Thực ra nhiệt độ mà chúng ta cảm nhận không phải là nhiệt độ của không khí hay của nước. Đó là nhiệt độ của da. Khi bạn để tay ra ngoài trời, cơ thể luôn luôn sản xuất ra nhiệt lượng, nhưng do không khí là một chất dẫn nhiệt tồi nên nó không mang nhiệt độ cơ thể bạn đi. Nên, dù nhiệt độ ngoài trời có thể chỉ là 20 độ C, nhưng nhiệt độ da bạn có thể vẫn đâu đó 30 độ.

Nước thì lại khác. Nó là một chất dẫn nhiệt tốt. Do đó khi bạn để tay dưới nước (dù lúc đó tay bạn có thể có nhiệt độ là 28 độ C) thì da tay bạn cũng nhanh chóng bị mất nhiệt và có mức nhiệt của nước.

Đó là lý do bạn luôn cảm thấy lạnh hơn khi ở dưới nước.

Nguồn: The Naked Scientists