Trang chủ Life Nhịn ăn hay nhịn ngủ nhanh chết hơn?

Nhịn ăn hay nhịn ngủ nhanh chết hơn?

Dù không ăn hay không ngủ thì bạn đều không sống nổi. Nhưng nhịn cái nào thì chết nhanh hơn?

Bạn có thể sống sót nếu nhịn ăn trong vài tuần, nhưng chỉ có thể sống 11 ngày nếu không ngủ.

Nguồn: UsefulGen