Trang chủ Life Nói chuyện với cây có khiến cây mọc nhanh hơn?

Nói chuyện với cây có khiến cây mọc nhanh hơn?

Bạn đã từng nghe, khi bạn nói những câu nói mang tính khích lệ, tích cực, cây sẽ lớn nhanh hơn?

Theo các nhà khoa học, hiện nay chưa có bằng chứng khoa học nào chứng minh cho điều này, ngoại trừ một nghiên cứu của nhà khoa học Meh Jong Jong tới từ Hàn Quốc.

Theo nghiên cứu này, khi họ cho cây nghe tần số âm thanh khác nhau, một số gene trong cây có những phản ứng khác nhau. Khi cho cây nghe những âm thanh có tần số khoảng 50Hz, một loạt gene ngừng hoạt động. Nhưng cũng với những loại cây đó, khi cho nghe âm thanh có tần số 150, 125 hoặc 250 Hz, chính những gene đó lại tăng cường hoạt động.

Khi họ sử dụng máy phân tử để tắt/bật hoạt động của gene nào đó và nối nó với 1 gene có khả năng là thay đổi màu sắc tế bào, họ thấy rằng khi chơi những âm thanh nhất định nào đó, những cây này sẽ thay đổi màu sắc. Điều này cho thấy, cây cối khá nhạy cảm với âm thanh.

Nguồn: The Naked Scientists