Trang chủ Science Ốc sên chính là vua ngủ nướng

Ốc sên chính là vua ngủ nướng

Gấu ngủ đông cũng chưa là gì nhé. Bạn có biết giấc ngủ của ốc sên có thể kéo dài bao lâu không?

Ba năm. Vâng, chính xác là một con ốc sên có thể ngủ tới 3 năm đằng đẵng.

Nguồn: UsefulGen