Trang chủ Life Pin vi sinh vật chế tạo thế nào?

Pin vi sinh vật chế tạo thế nào?

Tất cả các sinh vật đều có tiềm năng tạo ra điện, vì trong quá trình trao đổi chất, tế bào sinh vật đều có sự chuyển đổi điện tích.

Pin vi sinh vật đơn giản có thể được chia làm 2 cục pin nhỏ ở 2 bên trái, phải. Ở giữa có lớp màng ion dương lần lượt tách ra. 2 bên trái phải cắm vào điện cực âm và điện cực dương. Ngoài ra, ở cực dương của pin bên trái cho thêm chất dinh dưỡng như tế bào nấm men, đương glucose cùng một loại điện tử chuyển dịch xanh methylene.

Pin hoạt động dựa trên nguyên tắc dựa vào quá trình sinh trưởng tiêu hao chất dinh dưỡng của vi sinh vật, giải phóng các electron để tạo ra dòng điện.

Nguồn: 10 vạn câu hỏi vì sao - NXB Giáo dục