Trang chủ Life Quái vật gì ăn được cả cây cỏ, thú vật, ăn cả...

Quái vật gì ăn được cả cây cỏ, thú vật, ăn cả con người?

Nó ăn sạch không trừ thứ gì, từ cỏ cây muông thú đến con người, thậm chí cả những thứ khó ăn như sắt thép.

Nó là quái vật gì mà ghê gớm như vậy?

Đáp án: Thời gian.

Nguồn: Hà Hoa