Trang chủ Technology Rút USB trước khi máy tính báo được rút có sao không?

Rút USB trước khi máy tính báo được rút có sao không?

Chắc rằng không ít người tặc lưỡi rút USB ra bất ngờ mà không chịu đợi tới khi máy tính báo có thể rút nó ra an toàn. Làm vậy có tác hại gì không nhỉ?

Theo Phillip Remarker, việc rút USB ra giữa chừng có thể khiến bạn mất dữ liệu vĩnh viễn, hỏng hệ điều hành, hỏng chương trình hoặc treo máy.

Nguyên nhân là: “Hệ điều hành được lập trình để tiếp nhận những thiết bị bên ngoài (trường hợp này là USB) như một nguồn dữ liệu tin cậy và không thay đổi trạng thái một cách bất ngờ. Nếu một file đang mở, chương trình đọc file sẽ hiểu là có thể quay trở lại và tiếp tục đọc file đó. Tương tự với chương trình viết file”.

 

Nguồn: Science Alert