Trang chủ Science Sóng radio mất bao lâu để truyền từ sao Hỏa về Trái...

Sóng radio mất bao lâu để truyền từ sao Hỏa về Trái đất?

Phải mất bao nhiêu thời gian để những thông điệp gửi từ tàu thám hiểm Curiosity từ sao Hỏa về được tới Trái đất?

Dùng sóng vô tuyến là cách mà các nhà khoa học chọn để liên lạc giữa tàu thám hiểm Curiosity trên sao Hỏa và Trái đất do không khí trên đó loãng hơn so với hành tinh của chúng ta.

Theo nhà khoa học Catharien Conley tới từ Cơ quan bảo vệ hành tinh NASA, phải mất 15 phút thì sóng vô tuyến gửi từ sao Hỏa mới tới được Trái đất.

Nguồn: The Naked Scientists