Trang chủ Life Tại sao nhai cơm càng kỹ càng thấy ngọt?

Tại sao nhai cơm càng kỹ càng thấy ngọt?

Điều này liên quan đến các enzym trong tuyến nước bọt của chúng ta và tinh bột trong cơm.

Bởi vì cơm chứa một lượng lớn tinh bột, khi ăn cơm trong tuyến nước bọt của người có các enzim. Khi nhai kỹ cơm trong nước bọt sẽ xảy ra sự thủy phân một phần tinh bột thành mantozơ và glucozơ nên có vị ngọt

amilaza ß-amilaza Mantanza
Tinh bột → Detrin → Mantozo → Glucozo

Nguồn: Thầy Dũng dạy hóa