Trang chủ Life Tại sao quý bà không biết bơi bị chìm nhưng không chết?

Tại sao quý bà không biết bơi bị chìm nhưng không chết?

Trả lời được câu đố này trong 10 giây, bạn là người rất sáng suốt, đầu óc linh hoạt đấy.

Có một bà kia không biết bơi, nếu xuống nước mà không ai cứu thì chỉ có chết. Một hôm bà đi tàu, bỗng nhiên tàu chìm, và chìm rất lâu, nhưng bà không chết, dù không ai cứu cả.

Bạn có biết tại sao không?

Đáp án: Bà ấy đi tàu ngầm.

Nguồn: Vforum

Chia sẻ