Trang chủ English Tạo khói mà không cần lửa, thế mới siêu

Tạo khói mà không cần lửa, thế mới siêu

Người ta cứ nói là có lửa thì mới có khói. Nhưng với một vài chất hóa học cùng sự am hiểu Hóa học, bạn hoàn toàn có thể tạo ra khói mà không cần lửa!

Cách 1: Đổ bột nở vào một bình cầu, thêm dung dịch ammonia đậm đặc và cuối cùng cho thêm axit hidrochloric đậm đặc, thế là chúng ta có một bình cầu đầy khói!


Khói này có chứa các tinh muối ammonium chloride, được hình thành từ phản ứng của axit hidrochloric và ammonia. Bột nở phản ứng với axit hidro chloric để hình thành carbon dioxit và chất này đẩy muối ammonium chloride ra khỏi bình, tạo ra khói trắng.

Cách 2: Để 2 que tăm bông lại gần nhau, một que được tẩm dung dịch ammonia đậm đặc, một que được tẩm axit hydrochloric. Đây là 2 chất dễ bay hơi nên chúng nhanh chóng phản ứng trong không khí, tạo khói.

Nguồn: Mel Science