Trang chủ STEM Thí nghiệm vui: Tạo cầu vồng bằng nước đường

Thí nghiệm vui: Tạo cầu vồng bằng nước đường

Trẻ em thích nghịch ngợm và còn gì bằng nếu trẻ vừa được chơi thỏa thích vừa biết thêm nhiều điều kỳ thú của thế giới khoa học. Thí nghiệm dưới đây cũng là một trò chơi cực kỳ thú vị.

Chỉ với nước, đường và ít phẩm màu, em bé của bạn đã có thể tạo ra cầu vồng rực rỡ trong cốc, rất dễ dàng.