Trang chủ Science Thuật toán và lập trình máy tính có gì khác nhau?

Thuật toán và lập trình máy tính có gì khác nhau?

Chuyên gia máy tính chắc không khó khăn gì để trả lời câu hỏi này.

Thuật toán là phương pháp và các bước cụ thẻ để giải quyết một vấn đề hoặc một loai vấn đề, là sự tường thuật logic, chính xác và hoàn chỉnh quá trình giải quyết vấn đề.

Thuật toán là tập hợp quy tắc chặt chẽ đĩnh nghĩa các trình tự tính toán. Mỗi quy tắc đều hiệu quả, chính xác, rõ ràng và trình tự này phải kết thúc trong số lần có hạn.

Trong khi đó, lập trình là một tập hợp lệnh được lập trình để máy tính giải quyết vấn đề hoặc điều khiển một quá trình nào đó. Những lệnh này có thể là lệnh điều hướng, hợp ngữ hoặc các ngôn ngữ lập trình cao cấp khác.

Lập trình không đồng nghĩa với thuật toán nhưng qua lập trình có thể thực hiện thuật toán trên máy tính.

Nguồn: 10 vạn câu hỏi vì sao - NXB Giáo dục