Trang chủ Science Tốc độ âm thanh trên sao Hỏa khác gì trên Trái đất?

Tốc độ âm thanh trên sao Hỏa khác gì trên Trái đất?

Áp suất trên sao Hỏa thấp hơn trên Trái đất, vậy liệu âm thanh trên sao Hỏa truyền đi có chậm hơn so với trên Trái đất không?

Theo nhà khoa học Catharien Conley tới từ Cơ quan bảo vệ hành tinh NASA, nhiệt độ trên sao Hỏa khác nhiệt độ trên Trái đất. Khi nhiệt độ của không khí bị giảm, tốc độ truyền âm thanh cũng chậm hơn. Thực tế là tốc độ truyền âm thanh trên sao Hỏa chỉ bằng 2/3 tốc độ truyền trên Trái đất (Có thông tin cho rằng tốc độ âm thanh trên sao Hỏa là 240m/s, trong khi ở Trái đất là 340m/s).

Do không khí loãng nên việc nói chuyện và nghe của con người -vốn tiến hóa để phù hợp cho cuộc sống ở Trái đất – sẽ gặp nhiều khó khăn. Lúc này, người ta có thể dùng sóng vô tuyến để liên lạc với nhau.

Nguồn: The Naked Scientists