Trang chủ Life Vì sao bạc để lâu ngày lại xỉn?

Vì sao bạc để lâu ngày lại xỉn?

Đây là lý do nhiều người không thích dùng đồ bạc!

Bạc để lâu ngày trong không khí bị xỉn là do nó đã phản ứng với Co2 và H2S có trong không khí theo phản ứng:

4Ag + 2H2S + O2 → 2H2O + 2Ag2S

Ag2S là một chất có màu đen, phủ ngoài lớp bạc, do đó ta thấy  bạc bị xỉn màu.

Nguồn: ST