Trang chủ Life Vì sao bệnh nấm chân lại chỉ có ở chân?

Vì sao bệnh nấm chân lại chỉ có ở chân?

Theo các nhà vi sinh vật, nhiều loại vi khuẩn chỉ "thích" sống ở những nơi nhất định trên cơ thể người.

Tương tự, nấm chân chỉ thích sống ở chân do đây là một môi trường khá hoàn hảo: có da chết để cung cấp protein, có mồ hôi, ấm, được bảo vệ và dễ dàng lan rộng ra khi vật chủ đặt chân xuống đất đi.

Nguồn: The Naked Scientists