Trang chủ Science Vì sao cá không bị lạc giữa đại dương?

Vì sao cá không bị lạc giữa đại dương?

Đại dương rộng lớn là thế mà sao cá lại không mấy khi bị lạc nhỉ?

Nguyên nhân là vì cá có đủ mọi loại giác quan và chúng sử dụng các giác quan này ở những thời điểm khác nhau trong đời để định vị: chúng có thể ngửi, nghe, có thể cảm nhận được tử trường.

Các nhà khoa học đã tạo các rạn san hô nhân tạo và tạo ra những tiếng giống như tiếng mà san hô tạo ra ở một vài rạn. Họ nhận thấy cá chỉ quanh quẩn ở những rạn san hô có tiếng. Như vậy cá có thể nghe được.

Ngoài ra khoa học cũng chứng minh được rằng cá hồi có thể ngửi được mùi để biết chính xác dòng sông nào để trở về quê hương.

Nguồn: The Naked Science