Trang chủ Life Vì sao cho viên sủi vào nước, nó lại sủi bọt?

Vì sao cho viên sủi vào nước, nó lại sủi bọt?

Có ai từng thắc mắc vì sao cho viên sủi vào nước, nó làm nước sủi bọt chưa?

Nguyên nhân là vì trong viên sủi có một ít bột NaHCO3 và bôt axit hữu cơ như axit citric. Khi viên sủi găp nước tạo ra dung dịch axit. Dung dịch axit này tác dụng với NaHCO3 sinh ra khí CO2. Khí này thoát ra khỏi cốc nước dưới dạng bọt khí.

 

Nguồn: Hóa học và cuộc sống