Trang chủ Science Vì sao mắt lại nhìn thấy sâu, thấy đốm?

Vì sao mắt lại nhìn thấy sâu, thấy đốm?

Nếu bạn gặp hiện tượng này, hãy yên tâm bạn không phải người duy nhất. Còn vì sao lại có hiện tượng đó ư? Hãy đọc bài viết sau!

Đây là hiện tượng mà khoa học gọi là muscae volitantes hay ruồi bay. Những hình ảnh sâu, đốm mà bạn nhìn thấy vô cùng sống động vì chúng có thể thay đổi hình dáng và chuyển động, nhưng thực tế thì chúng không phải là những sinh vật sống.

Chúng là những vật vô cùng nhỏ như hồng cầu, nhóm protein,…, tạo ra cái bóng trên võng mạc. Do ở trong dịch kính nên chúng di chuyển theo sự di chuyển của mắt. Càng gần võng mạc hay chúng càng trở nên rõ ràng hơn. Những bóng mờ này cũng sẽ rõ hơn nếu bạn nhìn vào một nền trắng, nền trời xanh.

Nguồn: Ted Ed