Trang chủ Life Vì sao quả mít mọc từ thân cây?

Vì sao quả mít mọc từ thân cây?

Hiện tượng này có liên quan tới môi trường sinh trưởng của mít. Mít vốn sống trong hạ tầng rừng sâu, bị cây cối lớn ở tầng trên che khuất, không có không gian và ánh sáng đầy đủ. Do đó mít ra hoa ngay trên thân, giúp chúng sinh tồn ở rừng sâu dày đặc âm u. Hoa ở đâu thì quả ở đó. Đó là lý do quả mít mọc từ thân cây mà ra.

Nguồn: Kiều Như (Sưu tầm)