Trang chủ Life Vì sao sau khi ăn bạc hà, uống nước vào lại cảm...

Vì sao sau khi ăn bạc hà, uống nước vào lại cảm giác nước lạnh như trong tủ đá?

Bạn có bao giờ gặp hiện tượng tương tự chưa?

Theo các nhà khoa học, nguyên nhan của hiện tượng này là do bạc hà chứa rất nhiều loại hóa chất, bao gồm cả menthol. Chúng liên kết với các thụ quan menthol và lạnh TRP- M8 nằm trên các tế bào thần kinh trong miệng.

Khi gặp các hóa chất có trong bạc hà, thụ quan này mở lỗ rỗng trên bề mặt tế bào thần kinh, cho phép các hạt điện tích đi vào và thay đổi hành vi của tế bào thần kinh. Khi kích hoạt TRP-M8, nó sẽ gửi tín hiệu tới não cho biết đang thấy lạnh.

Khi cho bạc hà vào miệng, mặc dù nhiệt độ không đổi, nhưng hệ thần kinh đã bị “lừa gạt” và cho rằng nhiệt độ thay đổi. Đó là lý do khi uống nước lúc này, ta có cảm giác nước lạnh.

Nguồn: The naked scientists