Trang chủ Life Vì sao sau một thời gian dùng, máy tính lại bị chậm...

Vì sao sau một thời gian dùng, máy tính lại bị chậm đi?

Các bạn có nhận thấy tình trạng này?

Nguyên nhân máy tính bị chậm sau một thời gian dùng là vì có sự xuất hiện của hiện tượng phân mảng dữ liệu – các dư liệu cùng một bộ phận nhưng lại bị phân tán lưu ở những chỗ khác nhau. Hiện tượng này khiến máy tính cần thời gian để tìm kiếm dữ liệu, khiến hiệu suất sử dụng bị giảm.

Ngoài ra, khi cài đặt chương trình, một số chương trình tự gia nhập vào danh sách chương trình khởi động cùng máy tính. Như thế, khi khởi động máy tính thì các chương trình này cũng tự động chạy.

Virus cũng là nguyên nhân khiến máy chạy chậm.

Nguồn: 10 vạn câu hỏi vì sao