Trang chủ Life Vì sao tay một người dính cồn iod cầm bánh mì thì...

Vì sao tay một người dính cồn iod cầm bánh mì thì có chấm xanh trên bánh?

Phản ứng hóa học nào đã xảy ra ở đây?

Do cồn iod là hỗn hợp tan của Iod và Ancol etylic (C2H5OH), Iod gặp tinh bột tạo ra phức màu xanh dương.

Điều này cũng có thể giải thích khi bôi cồn iod lên phía trong quả chuối xanh lại cũng có hiện tượng tương tự (do trong chuối xanh có tinh bột (C6H10O5)n). Hiện tượng này không đúng khi chuối chín do chuối chín chuyển tinh bột thành đường Glucozo (C6H12O6).

Đây là lý do người ta sử dụng tinh bột để nhận biết iod và ngược lại.

Nguồn: Trang Huyền (sưu tầm)