Trang chủ Life Với câu đuổi hình bắt chữ này, bạn có 5 giây

Với câu đuổi hình bắt chữ này, bạn có 5 giây

5 giây là quá nhiều đối với những người có IQ cao.

Đáp án: Đài hoa.

Nguồn: VnExpress