Trang chủ Life Voi cũng biết đếm

Voi cũng biết đếm

Nếu bạn đưa ra hai xô táo đựng 6 quả và 7 quả, một con voi châu Á sẽ chọn xô nào nhiều táo nhất.

Những chú voi nổi tiếng vì trí nhớ siêu việt, giờ đây người ta còn phát hiện khả năng làm toán của chúng tuyệt vời không kém.

Naoko Irie từ Đại học Tokyo, Nhật Bản đã nhận thấy con voi châu Á có tên gọi Ashya có thể cộng các số nhỏ lại với nhau với độ chính xác đến 90%. Cô voi cái đầu đàn này có thể nhận ra trong hai xô táo thí nghiệm, xô nào chứa nhiều hơn.

Trong thí nghiệm, người huấn luyện thả 3 quả táo vào một xô, và 1 quả vào xô kia. Sau đó chị bổ sung 4 quả vào xô thứ nhất và 5 quả vào xô thứ hai.

Kết quả là, con voi 31 tuổi nhận ra rằng 3 quả cộng thêm 4 thì nhiều hơn 1 cộng thêm 5, và chọn xô có khẩu phần là 7 quả táo.

Naoko Irie ngạc nhiên khi nhận thấy những con thú lớn cũng thành công trong việc phân biệt giữa 5 và 6 quả táo, giỏi như khi phân biệt giữa 5 và 1.

Chị đã kiểm tra trên 4 con voi và tìm thấy chúng chọn những xô nhiều quả hơn trong 74% trường hợp.

Các chuyên gia tin rằng việc đếm có thể có ích cho những con voi châu Á, loài sống thành những nhóm gia đình chặt chẽ từ 6 đến 8 con, để đảm bảo rằng cả đàn luôn ở bên nhau mà không bị lạc thành viên.

Nguồn: Khoa học TV