Trang chủ Science Vòng đời của ếch diễn ra như thế nào?

Vòng đời của ếch diễn ra như thế nào?

Trong thế giới động vật, ếch là một trong những loài "biến hóa", thay hình đổi dạng nhiều nhất trong suốt cuộc đời của mình.

Trứng ếch dần nở ra thành nòng nọc, nòng nọc bắt đầu sẽ mọc đuôi, kế tiếp sẽ ra chân và tay sau một thời gian dài . Và cuối cùng nó sẽ bị mất đuôi và trở thành ếch.

Ếch có những đặc điểm thích nghi với đời sống vừa ở cạn vừa ở nước. Chúng di chuyển trên cạn nhờ 4 chi có ngón, thở bằng phổi, mắt có mi, tai có màng nhĩ. Song còn có nhiều đặc điểm thích nghi với đời sống ở nước, như: đầu dẹp, nhọn, khớp với thân thành một khối rẽ nước khi bơi, da tiết chất nhày làm giảm ma sát và dễ thấm khí, ếch thở bằng da là chủ yếu. Ếch là động vật biến nhiệt. Chúng đẻ trứng và thụ tinh ngoài, phát triển có biến thái. Tuổi thọ có loại ếch đến hơn chục năm.

Tìm hiểu thêm về vòng đời của ếch dưới clip sau:

Nguồn: Giáo dục số