Trang chủ Life Vụ nổ Big Bang tạo ra vật chất tối?

Vụ nổ Big Bang tạo ra vật chất tối?

Nhà thiên văn học Andrew Norton tới từ Đại học Mở, Anh sẽ giải thích vấn đề này.

Theo đó, vật chất tối và năng lượng tối là những cái tên chúng ta đặt cho vật thể, hiện tượng mà chúng ta thậm chí còn chưa biết. Con người mới có bằng chứng về sự tồn tại của chúng thông qua cách các thiên hà xoay, cách thiên hà di chuyển trong không gian. Phải có cái gì đó khiến vật chuyển động được, bất chấp ảnh hưởng của lực hấp dẫn.

Năng lượng tối không liên quan tới vật chất tối. Nó là thứ giúp vũ trụ mở rộng nhanh chóng.

Có 2 thuyết về sự ra đời của vật chất tối. Nếu công nhận vụ nổ Big Bang 14 tỷ năm trước, vật chất tối và năng lượng tối đúng là sinh ra từ đây cùng với thời gian, không gian và nhiều thứ khác nữa.

Thuyết thứ 2 gọi là thuyết vũ trụ bùng cháy.Trong thuyết này, vũ trụ có tới 11 chiều. 6 trong số những chiều này gấp nhỏ tới mức chúng ta không thấy chúng. Màng thứ 5 ngoài màng không gian, thời gian là màng mà chúng ta không trải nghiệm được.

Nguyên nhân là có 4 màng đã tách chúng ta ra khỏi màng thứ 5 này. Vụ nổ Big Bang thực chất chỉ là một vụ va chậm lớn khi 2 màng gặp nhau. Từ đó, 2 màng bị kéo dãn ra khỏi nhau và sức căng giữa các màng chính là năng lượng tối mà chúng ta biết. Và loại vật chất ở màng thứ 5 (màng bí ẩn) kia chính là vật chất tối mà chúng ta đang chịu tác động.

Theo thuyết này, trong tương lai, sẽ có thêm một vụ nổ Big Bang nữa xảy ra.

Nguồn: The Naked Science